image so
image sa
Türkiye  :  0090 (0) 850 455 5505
İngiltere  :  0044 (0) 208 882 8175

Ankara Antlaşması Vizesi Başvurusunda Hangi Belgeler Gerekir?

Ankara Anlaşması Vizesi başvurusunda başvuru sahibinin vizenin şartlarını sağladığını gösterebilmesi için gerekli belgeleri toplayarak bir başvuru dosyası oluşturması gerekir.

Ankara Antlaşması Vizesi başvurusunda tüm İngiltere vizesi başvurularında olduğu üzere bazı şartlar bulunur ve bu şartların sağlandığı belgelerle gösterilmelidir. Bu belgelerden ve tercümelerinden oluşan bir başvuru dosyası ise başvuru sırasında sunulmalıdır.

Ankara Anlaşması Vizesi başvurularında mutlaka bulunması gereken belgeler içerisinde başvuru sahibinin işini serbest meslek sahibi olarak kurabilecek ve kar elde edebilecek ölçüde mesleki yeterliliğe sahip olduğunu gösteren belgeler bulunur. Mesleki yeterliliği gösterebilmek için başvuru dosyasına diploma, transkript, kurs sertifikaları gibi eğitimi gösteren belgelerle kişinin tecrübesini gösteren referans mektubu gibi belgeler firmamızla vize başvuru işlemlerinin başlatılmasının akabinde danışmanlarımız tarafından sağlanacak olan belge listesinde belirtilen ve başvuruda olması gereken diğer belgelerin yanı sıra eklenebilir.

Başvuru sahibinin İngiltere’de iş kurabilecek ve bu işten kar edene dek geçinebilecek miktarda sermayeye sahip olduğunu gösteren belgelerin Ankara Antlaşması Vizesi dosyasında bulunması gerekir. Bu bağlamda başvuru dosyasına hesap ekstreleri, maaş bordroları, ev/araç satımını gösteren belgeler, kira sözleşmeleri vb. belgeler danışmanlarımızın sağlayacağı belge listesindeki diğer belgelere ek olarak konulabilir. Bu hususu ispatlayabilmek için gerek gelirler gerekse de birikimler başvuruda gösterilebilir.

Ankara Antlaşması kapsamında yapılan İngiltere vizesi başvuru dosyasında yer alması gereken en önemli belge ise iş planıdır. Başvurudan olumlu sonuç alabilmek için bu iş planının kişiye ve işe özgün olması ve iyi hazırlanmış olması gerekmektedir. İş planında temel olarak şu başlıklar yer almalıdır;

 1. Yönetici Özeti
 2. Kişisel Özgeçmiş
 3. Hedefler/Amaçlar
 4. Misyon
 5. İş Modeli
 6. İş ve Sektör Analizi
 7. Rekabet Analizi
 8. Yönetim/Personel Yönetimi
 9. Pazarlama Planı
 10. Sermaye Yapısı ve Yeterliliği Analizi
 11. SWOT Analizi (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler Analizi)
 12. Nakit Dönüşüm Tablosu Hesaplamaları
 13. Projelendirilen Kar-Zarar Hesaplamalarının Dökümlerinin Hazırlanması
 14. Şahsi, Kurumsal Vergi Yükümlülükleri ile Sosyal Sigorta Yükümlülüklerinin Hesaplanması
 15. Sonuç

Vize başvurusunu firmamızla gerçekleştiren başvuru sahiplerine iş planı hazırlığı konusunda da firmamız uzmanları profesyonel destek sağlamaktadır. İngiltere vize başvurusunda danışmanlık almak üzere CSS Legal İngiltere vize ve göçmenlik hukuku uzmanlarımızla iletişim bilgilerimiz aracılığıyla irtibata geçebilirsiniz.   

Ankara Anlaşması kapsamında yapılan İngiltere vizesi başvuruları oldukça karmaşık yapıda olan başvurulardır. Başvuruları değerlendiren İngiltere Konsolosluğu vize memurları en ufak bir hatada veya eksiklikte vize reddi verebildiği için bu başvurularda olumlu sonuç alabilmek adına vize danışmanlığı almak çok önem taşır. Bu bağlamda firmamız CSS & Co Legal Services’ten danışmanlık alarak vize başvurusu yapmak genellikle olumlu sonuç alınmasını sağlayacağı gibi olumsuz bir sonuç alınması halinde de sonucun itiraz yoluyla eğer vize reddine itiraz gerekçeleriniz itiraz başvurunuzu da inceleyecek olan vize memurunca haklı, ikna edici ve inandırıcı görülürse olumluya çevrilebilmesi için faydalı olacaktır.

İngiltere vizesi, İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi ve İngiltere Vizesi Retlerine İtiraz başvurularında uzmanlaşmış CSS Legal ile irtibata geçerek İngiltere vize ve göçmenlik hukuku uzmanlarımızla başvurunuzu yapabilir ve her konuda detaylı bilgi alabilirsiniz. Londra, Ankara ve İstanbul ofisleri bulunan CSS & Co Legal Services ile İngiltere Vizesi Danışmanlık Hattı vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz.

Bu sayfa 7894 defa görüntülendi

İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi (İş Kurma Vizesi) Sıkça Sorulan Soruları