image so
image sa
Türkiye  :  0090 (0) 850 455 5505
İngiltere  :  0044 (0) 208 882 8175

Ankara Antlaşması Sürekli Oturum (Indefinite) Vizesi Değişti

İngiltere İçişleri Bakanlığı (Home Office) bugün yani 15.06.2018 tarihinde açıkladığı Göçmenlik Kuralları ve Yönetmeliği değişiklikleri ile Ankara Antlaşması Vizesinde sürekli oturum (indefinite) alma şartlarını ve aynı şekilde Ankara Antlaşması ile evli veya evli olmayan eş ve çocukların sürekli oturum alma kurallarını değiştirdi.   

Ankara Antlaşması Sürekli Oturum (Indefinite) Vizesi Değşti

Bilindiği üzere son 2-3 yıldır Ankara Antlaşması Vizesi ile ilgili bazı problemler yaşanıyordu.  

Özetle, Ankara Antlaşması ile kendi işini kuran kişilerin eşlerinin sürekli oturum alması asıl başvuru sahibi ile birlikte sürekli oturum başvurusu yapması halinde mümkün iken, öncelikle bu değiştirilerek, asıl başvuru sahibinin bağımlısı eşin en az 2 yıl İngiltere’de asıl başvuru sahibi ile birlikte yaşamış olma şartı getirildi. Böylelikle, asıl başvuru sahibi, yani kendi işini kurarak serbest meslek sahibi olan bir kişi 4 yıllık bir süreyi tamamlayıp sürekli oturuma başvuracağı zaman eşinin de bu 4 yılın son 2 yılında İngiltere’de asıl başvuru sahibinin bağımlısı (ECAA Dependant) kategorisinde İngiltere’de yaşıyor olma şartı aranmaya başlandı. Son 2 yıl içerisinde asıl başvuru sahibi ile yaşamayan eşlere sürekli oturum verilmiyor, asıl başvuru sahibi indefinite (süresiz oturum izni) alırken eşine sadece 2 yıllık uzatma vizesi verilip, İngiltere’ye gelmesi itibarıyla 2 yıllık bağımlı eş olarak süresini doldurduktan sonra asıl başvuru sahibi eşin sonrasında ayrıca sürekli oturum başvurusu yapması gerektiği belirtilmeye başlanmıştı. Bu şekilde, asıl başvuru sahibi ile birlikte sürekli oturum alabileceğini düşünerek sürekli oturuma (indefinite) başvuran yüzlerce Ankara Antlaşması bağımlısı eşler sadece uzatma vizeleri alabildiler sürekli oturum yerine. Daha sonraları ise bu şekilde başvurular yerine 2 yılını İngiltere’de tamamlamamış olan eşlerin Ankara Antlaşması asıl başvuru sahibinin sürekli oturuma başvurması sırasında sadece uzatma başvuruları yapmaları şartı getirilmişti. Bunu takip eden süreçte ise çeşitli problemler çıkmaya başlamıştı. Zira, asıl başvuru sahibi sürekli oturuma başvururken asıl başvuru sahibinin eşi uzatma başvurusu yaptığında eğer asıl başvuru sahibinin başvurusu olumlu sonuçlandı ise bu kişinin artık Ankara Antlaşması kapsamından çıkarak İngiltere’de yerleşik konuma geçtiği ve artık yerleşik sayılan bu kişinin bağımlısı olan eşin de artık Ankara Antlaşması bağımlısı olarak değerlendirilemeyeceğinden bahisle, asıl başvuru sahibinin başvurusu onaylanarak indefinite yani sürekli oturum verilirken evli eşine veya evli olmadığı ama 2 yıl kadar birlikte yaşadığını belgelediği partnerine ise vize reddi veriliyordu. İşte bu retler sonrasında, bazı kişiler İngiltere veya Türkiye’den İngiliz vatandaşları veya İngiltere’de yerleşik olan kişilerin eşlerinde olduğu gibi yerleşim kategorisindeki eş vizesine başvuru yaparken, bu durumda olan bazı Türk vatandaşları ise bu uygulamanın Ankara Antlaşması düzenlemelerine aykırı olduğu gerekçesi ile mahkemelere başvurmuştu. Bu davalardan çıkan sonuç ile Home Office indefinite başvurularını hem artık asıl başvuru sahipleri için hem de bağımlı eşler için askıya aldığını açıklamıştı. Yeni bir düzenleme yapılacağı belirtilerek yapılan bu askıya almanın gerekçesi aslında sürekli oturum noktasında Ankara Antlaşması'nın kendi içerisinde Türk vatandaşlarına çalışma ve iş kurma ve bu şekilde İngiltere’ye yerleşme hakkı verdiği ama sürekli oturum ve devamında vatandaşlık hakkını zorunlu olarak tanımadığına dair mahkeme kararları ve yaklaşım olarak gösterilmişti.   

İşte tam da bu noktada gelen bu değişiklikler, Ankara Antlaşması'nı özelde indefinite başvuruları için ama genelde ise oldukça geniş şekilde etkiliyor. Yapılan değişiklikleri başlıklar halinde belirterek bunları aşağıda önce ne idi, şimdi ne oldu/olacak seklinde yazmak suretiyle akıllarda oluşabilecek birçok soruyu cevaplamış olacağımız kanaatindeyiz.   

Yapılan değişiklikler: 

1- ASIL BAŞVURU SAHİPLERİ (Serbest Meslek Sahibi Olarak İş Kuran Kişiler)  

a- Önceden 1 yıl artı 3 yıl şeklinde vizeler alındıktan sonra 4 yılın sonunda sürekli oturuma başvuru yapabiliyordu bu asıl başvuru sahipleri. Bu 4 yıl ARTIK 5 YIL. Yani İngiltere’de Ankara Antlaşması çerçevesinde iş kuran kişiler artık ancak 5 yılı bu işlerini yaparak tamamlamaları halinde sürekli oturum alabilecekler. 

b- Sürekli oturum alabilmek için artık İNGİLİZCE BİLME ŞARTI GELDİ. Ankara Antlaşmasında dil şartı normalde yoktu. Ancak bundan sonra, Ankara Antlaşması Vizesine yeni başvuracak olan kişiler için HALA ARANMAYACAK olan İngilizce dil bilme şartı, 5 yılını işini kurarak İngiltere’de tamamlamış olan ve sürekli oturuma başvuracak kişiler için aranacak. B1 İngilizce dil sertifikası ve Life in the UK testini zorunlu hale getiriyor yeni düzenleme. İngilizce bilmeyenlerde Ankara Antlaşmasına iş kurarak başvuru yapabilecek ama işini kurup İngiltere’ye yerleşen kişiler aradan 5 yıl geçtikten sonra sürekli oturuma başvurdukları sırada artık bu dil sertifikasını alıp Life in the UK testini geçmiş olmak zorunda olacaklar. İşini kurarak İngiltere’de 5 yıl süre ile yaşayanlar için çok da problem olmaması gereken bir değişiklik olmasına rağmen bu sınavların başvuruları biraz daha zorlaştırdığı da bir gerçek. 

c- Bugüne kadar, yani 4 yıl ile sürekli oturuma başvuru yapılabiliyorken bu 4 yılda serbest meslek sahiplerinin işlerini aktif olarak yapmış olmalarını belgelemeleri yeterli iken, bundan sonra 5 yılı tamamlayıp sürekli oturuma  başvuranların eğer başvuruları onaylanırsa sürekli oturum aldıktan sonra da serbest meslek olarak yaptıkları işe devam edip etmeyecekleri de incelenecek ve 5 yıl bu işlerini yapmış olmaları yetmeyebilecek, eğer sürekli oturum alındıktan sonra işini devam ettirmeyeceğinden şüphelenilen kişilerin başvurusu ret edilebilecek. 5 yılı doldurup sürekli oturum sahibi olanların normalde artık kendi işlerini serbest meslek sahibi olarak yapabilmelerinin yansıra başka bir işyerinde işçi statüsünde çalışması da serbest iken yapılan bu düzenleme ile, sürekli oturum alanların yine işçi olarak artık bir yerde çalışmalarına teknik olarak bir engel olmamakla birlikte kendi işlerini serbest meslek sahibi olarak devam ettirme niyetinde olmaları beklenecek ve bunu belgelerle gösteremeyenlerin başvuruları risk altında olacak. 

d- 5 yıl sonunda bu yukarıdaki hususları ve genel olarak sürekli oturum şartlarını yerine getirip getirmediklerini incelerken, Home Office kendilerine sunulan işletme hesapları ve başvuruda sunulan bütün evrakları incelemenin yanısıra artık, 5 yıl öncesinden iş kurma aşamasında kullanılan veya gösterilen sermayenin de geçerliliğini ve kredibilitesini inceleyerek bu sermayenin kaynağına ilişkin bilgileri ve detayları da ek olarak dikkate alacak. 

e- Ankara Antlaşması Vizesine başvurmuş olanlardan sürekli oturum başvurularında Home Office tarafından başvurularının incelenmesi sırasında ek belge istenmesi halinde bu ek belgelerin 28 günde sağlanmaması halinde başvuru direkt olarak ret edilebilecek. 

f- Başvuru formları online şekilde değişiyor. Parmak izi verilmesi için artık mektup göndermeyecek Home Office. Başvuru yapılırken parmak izi verme ile ilgili işlemlerde yapılacak ve bu şekilde başvurunun tamamlanmasının akabinde orijinal belgeler Home Office'ye bir dosya halinde gönderiliyor olacak. Kısacası, başvurular daha pratik hale gelmiş olacak ve zaman daha verimli kullanılarak başvuruların incelenme ve sonuçlandırılma süreleri kısalabilecek.  

2- ASIL BAŞVURU SAHİPLERİNİN EŞLERİ 

a- Serbest meslek sahibi olarak Ankara Antlaşması Vizesi ile İngiltere’de bulunan kişilerin eşleri artık bağımlı eş olarak 5 yılı tamamlarlarsa sürekli oturuma başvurabilecek. Eskiden hiç olmayan, sonra iki yıl olarak uygulanan bu şart artık 5 yıl. Bunun anlamı ise şu; örneğin Ankara Antlaşması ile İngiltere’de iş kuran bir serbest meslek sahibi İngiltere’de 3 yılını 2018’de doldurmuş iken evlenerek veya daha öncesinden evli olduğu eşini 2018’de İngiltere’ye kendi bağımlısı olarak getirdiğinde, asıl başvuru sahibi 5 yılı tamamladığında yani 2020'de sürekli oturuma başvurabilecek iken, eşi ise 2023 yılında yani asıl başvuru sahibinden 3 yıl sonra ancak sürekli oturuma başvurabilecek. Kısacası, asıl başvuru sahibi veya bağımlı eşi, herkes ama herkes öncelikle kendi adına İngiltere’de 5 yılı tamamlamak zorunda ve bu süre bitmeden sadece uzatma başvuruları yapılabilecek ama sürekli oturum alınamayacak. 

b- Yukarıda bahsedilen İngilizce dil bilme şartı (B1 dil sertifikası) ve Life in the UK testini geçme şartı artık eşler için de geçerli. Ankara Antlaşması Vizesi ile İngiltere'de bulunan birisiyle evlenerek İngiltere’ye gelen birisi hem 5 yıl bekleyecek hem de bu dil şartına ilişkin gereksinimleri yerine getirmek zorunda olacak. Aksi halde sürekli oturum başvurusu yapılamayacak ve yapılırsa reddedilecek. 

c- İngiltere’ye Ankara Antlaşması bağımlısı olarak gelen eş 5 yılı kendi adına İngiltere’de doldurmuş olmak adına beklerken asıl başvuru sahibi sürekli oturumu almış ve hatta artık İngiliz vatandaşlığını almış olsa bile kendisi Ankara Antlaşması Vizesi ile İngiltere’de bulunan bir kişinin bağımlısı statüsünde değerlendirilecek ve sürekli oturuma başvuru yapabilecek. 

d- En önemlisi ise; Ankara Antlaşması Vizesi sahibinin bağımlı eşi olarak İngiltere’ye gelen ama 2 yıllık birlikte yaşamaya dair kuralı taşımadıkları için eşlerinin başvurusu onaylanarak sürekli oturum almış olan ama kendi başvuruları ret edilmiş olan başvuru sahipleri de artık, vizesiz ve kaçak kalmış olsalar bile bu durumu düzeltebilmek için Ankara Antlaşması uzatma ve sürekli oturum başvurularını yapabilecekler. Bu özellikle yukarıda bahsedilen mahkeme süreçlerinde vs. bağımlı eş başvurusu yapıp reddedilen ve artık vizesiz İngiltere’de kalan eşlerin yasadışı durumdan çıkabilmesi için oldukça doğru ve isabetli bir değişiklik olmuş durumda. Bu halde kaçak ve yasadışı kalan eşlerde eğer evlilik birliği devam ediyorsa artık başvuru yapabilecekler. Tabi değişen bu yeni şartlara uyarak. 

3- ANKARA ANTLAŞMASI VİZESİ BAĞIMLISI ÇOCUKLAR 

a- Ankara Antlaşması Vizesi sahibinin çocukları kadar üvey çocukları da başvuru yapabilecek. 

b- Başvurularda çocuklar için yaş şartı 18 değil 21. Yani 21 yaşın altında olan kişiler Ankara Antlaşması vizesi sahibinin bağımlısı olarak İngiltere’ye gelebilecek. 21 yaşın üstü çocuklarda eğer anne babaya bağımlılıkları devam ediyorsa ve buna ilişkin bilgi belgeleri tatmin edici şekilde sağlayabilirlerse hala Ankara Antlaşması Vizesi sahibinin bağımlısı olarak sürekli oturum alabilecekler. 

c- Asıl başvuru sahipleri için veya onların eşleri için olan 5 YILLIK SÜRE ŞARTI çocuklarda ARANMAYACAK. Dolayısıyla, Ankara Antlaşması Vizesi sahibi bir kişinin bağımlısı olarak İngiltere’ye gelen çocuklar veya bu süre içerisinde İngiltere’de doğan çocuklar anne ve/veya babalarının Ankara Antlaşması Vizesi sürekli oturum başvuruları sırasında 5 yıl şartı aranmaksızın sürekli oturum alabilecek. 

d- Ancak, 21 yaş altında, ya da üstünde ama bağımlı olan çocuklar süre şartı olmaksızın sürekli oturuma başvuru yapabilecekken, eğer 18 yaş üstünde iseler, anne ve babaları gibi İngilizce dil bilme şartına ve Life in the UK testine girme şartına tabi olacaklar. 18 yaş altında olanlarda bu şart aranmayacak. 

e- Çocukların anne ve babalarına ilişkin bağını ispatlamak için doğum belgesi aranırken eğer bu doğum İngiltere dışında olduysa, yani çocuk İngiltere’de doğmamış ise, çocuğun nüfus kayıt örneği ve bunun tercümesi de zorunlu belgeler arasında olacak.  

4- ANKARA ANTLAŞMASI ASIL BAŞVURU SAHİPLERİ (Çalışan Vizesi, Turkish Employed Person) 

a- Bilindiği gibi Ankara Antlaşması sadece iş kurma ile ilgili değil. Aynı zamanda bir yıldan fazla süre İngiltere’de başka herhangi bir vize kategorisinde bulunan ama çalışma hakkı bulunan kişilerin 1 yıldan fazla çalışmalarını belgelemeleri halinde aynı işyerinde ve aynı işi yapmaları kaydı ile çalışma izni almaları ve bu şekilde 3 yılı doldurduktan sonra aynı işi başka bir işyerinde de yapabilmeleri ve 4 yılı doldurduktan sonra ise istedikleri yerde istedikleri işi yapabilmeleri mümkün ama daha sonrasında sadece vize uzatma seklinde ve sürekli oturuma başvurma hakkı olmaksızın çalışarak İngiltere’de çalıştıkları sürece kalma hakları vardı. Bu kategoride Ankara Antlaşması ile iş kurmak şeklinde değil ama bir işyerinde yasal olarak bir yılını doldurarak bulunan kişilerin sürekli oturum hakkı bulunmuyordu. Sadece ve sadece 10 yılı doldurduklarını ispat etmeleri halinde uzun süreli ikamet eden kişiler kategorisinden sürekli oturum başvuruları yapılabiliyordu. İşte şimdi artık Ankara Antlaşması Çalışan Vizesi (Turkish Employed Person) kategorisinde çalışan vizesi olan kişiler de Ankara Antlaşması ile iş kuran serbest meslek sahipleri gibi 5 yılı doldurduktan sonra sürekli oturuma BAŞVURABİLECEKLER. 

b- Başvuru şartları ise 5 yılı tamamlamış olma gibi serbest meslek sahipleri ile hemen hemen aynı. Yani 5 yılı doldurmuş olacaklar ve İngilizce dil şartını sağlıyor olacaklar. Bu şartları sağlamaları halinde artık çalışan vizesi ile Ankara Antlaşması'ndan faydalananlar da indefinite alabilecek. 

c- Çalışan vizesi ile İngiltere’de bulunan Türk vatandaşlarının eş ve çocukları da aynen iş kurma şeklinde Ankara Antlaşması serbest meslek sahibi vizesinde olduğu gibi sürekli oturuma yukarıda belirtilen şartlar ile başvurabilecekler. Yani hem kendileri hem de eşleri 5 yıl ve İngilizce şartlarını yerine getirmeleri halinde çocukları ise 5 yıl şartı dahi olmaksızın sürekli oturum alabilecekler. 

Sonuç olarak, Ankara Antlaşması Vizesindeki bir süredir devam eden belirsizlik sona erdi ve sürekli oturum hakkı hem asıl başvuru sahipleri kadar eş ve çocukları için de tanınmış ve yolu açılmış olundu. Bu anlamda oldukça pozitif bir gelişme bu. Tabi gerek dil şartı ve gerekse 5 yıla çıkarılmış olan süre şartı her hâlükârda biraz şartları zorlaştırılmış gibi görünse de aslında belirsizliğin ve mağduriyetlerin çözümlenmesi anlamında oldukça önemli bir adım atılmış olundu. Hukuk tekniği açısından getirilen bu yeni kriterlerin davalara konu yapılması da ihtimal dışı değil elbette. Nihayetinde Ankara Antlaşmasının aslına ve ruhuna aykırı olduğu iddia edilebilir belki de bu yeni düzenlemelerin. Ancak olası bir davanın da Brexit öncesinde sonuçlanma ihtimalinin ne derece mümkün olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu yeni düzenlemelerin önümüzdeki süreçte öyle veya böyle asıl dikkate alınması gereken şey olduğu bir gerçek.   

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyenler iletişim sayfamızdaki bilgileri kullanarak ofislerimizdeki uzmanlarımızla irtibat kurabilirler. 

Bu sayfa 14196 defa görüntülendi

En Çok Okunan Son Gelişmeler