image so
image sa
Türkiye  :  0090 (0) 850 455 5505
İngiltere  :  0044 (0) 208 882 8175

İngiltere’de Siyasal Sistem

İngiltere’de siyasal sistem, Westminster Modeli adı da verilen parlamenter sisteme dayanmakta, devlete kraliçe, hükümete ise başbakan başkanlık etmektedir.

siyasal sistem

Birleşik Krallık’a İngiltere vizesi alarak gidecek olan kişilerin genel kültür olarak İngiltere’nin siyasal sistemini bilmesi yararlı olacaktır. Ayrıca İngiltere’ye yerleşmeyi düşünen kişiler sürekli oturum başvurusu yaparken ve sürekli oturumu aldıktan 1 yıl sonra İngiltere vatandaşlığı başvurusu yaparken Life in the UK (İngiltere’de yaşam) sınavından geçer puanı sağlayabilmelidir. Bu sınavda ise İngiltere’nin siyasal sistemi, idari yapısı, ekonomik yapısı, demografik yapısı, yaşanan güncel olaylar, tarihi, popüler kültürü gibi konularla ilgili sorular sorulmaktadır. İngiltere’nin siyasal sistemi websitemizin bu bölümünde ele alınmaktadır.  

İngiltere’nin yönetim şekli, anayasal monarşi (constitutional monarchy) olup devletin başında Kraliçe 2.Elizabeth, hükümetin başında ise başbakan bulunmaktadır. Ancak kraliçe ve kraliyet ailesi İngiltere’deki geleneksel yapıdan kaynaklı olarak günümüzde de varlığını sürdürmektedir ve devlet kraliyet ailesi tarafından değil parlamento tarafından yönetilmektedir. Yani İngiltere’de yasama gücü parlamentoya aittir. Parlamento, 2 bölümden oluşur; Lordlar Kamarası (House of Lords)  ve Avam Kamarası (House of Commons). Avam Kamarası üyeleri beşer yıllık dönemler için seçilmektedir. Lordlar Kamarası’nda  ise hükümet ve Kraliçe tarafından tayin ile hayat boyu üyelik yapılmaktadır.

İngiltere, Parlamenter sistemin doğduğu ve halen uygulandığı bir ülkedir. Bu sisteme “Westminster Modeli” de denmektedir. Bu modelde yasama gücü halk tarafından seçilen yasama organında yani parlamentodadır. Yalnızca parlamentoda bulunan milletvekilleri halk adına siyasal karar alma yetkisine meşru olarak sahiptir. Dolayısıyla, halkın temsilcisi olarak bulunan parlamento yani Avam Kamarası üyeleri her türlü konuda meşru otoriteye dayalı karar alma yetkisine sahiptirler.

Westminster Modeli’nde iki meclisli yapının yanında parti hükümeti esastır ve yürütme gücünü kullanan başbakan ile bakanlar kurulu aynı zamanda yasamayla kaynaşmıştır ve onu etkisi altında tutar. Bunun yanında bu modelde merkezi ve üniter bir yönetim sistemi vardır. Yazılı bir anayasaları bulunmamakla birlikte gelenek, örf ve teamüller Westminster sisteminin esaslarını oluşturmaktadır.

İngiltere’de yasa çıkarma süreci de ülkemizdekinden bazı noktalarda ayrılmaktadır. İngiltere’de bakan tarafından sunulan yasalara Hükümet Tasarısı ve vekillerin sunduğuna ise Özel Vekil Tasarısı denir. Bununla birlikte tasarıların genel toplumu ilgilendirenlerine Toplum Tasarısı, özel bir grubu veya bireyleri ilgilendirenlerine Özel Tasarı ve özel tasarının halkı ilgilendiren istisnalarının olduğu tasarılara ise Karma Tasarı adı verilmektedir. Tasarılar önce Avam Kamarası'nda ele alınmaktadır. Bunun ardından Lordlar Kamarası’na gönderilerek burada da ele alınır ve sonrasında Kraliçe’nin onayına sunulur. Kraliçe onay verirse yasa yürürlüğe girer.

İngiltere vizesine İngiltere’de çalışmak, eğitim görmek, turistik amaçlarla ziyaret etmek, yerleşmek gibi amaçlarla başvurulabilmektedir. Bu bağlamda gidiş amacı ve kalınacak olan süreye göre pek çok farklı vize kategorisi bulunmaktadır. Bu çok sayıdaki vize türünden hangisine başvuru yapılabileceği ile ilgili olarak detaylı bilgi almak üzere CSS Legal ile iletişime geçilmesi ve başvurunun profesyonel destek alınarak yapılması olumlu sonuç alabilmek adına yararlı olacaktır.  

CSS Legal, 2006’dan bu yana vize danışmanlığı yapan ve Londra, Ankara ve İstanbul ofisleri ile Türkiye ve İngiltere’de başvuru sahiplerine hizmet sunmakta olan bir danışmanlık şirketidir. İngiltere vizesi, İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi ve İngiltere Vizesi Retlerine İtiraz başvurularında uzmanlaşmış CSS & Co Legal Services ile iletişime geçerek İngiltere göçmenlik hukuku uzmanlarımızla birlikte başvurunuzu yapabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. CSS Legal ile İngiltere Vizesi Danışmanlık Hattı vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz.

Bu sayfa 4873 defa görüntülendi