image so
image sa
Türkiye  :  0090 (0) 850 455 5505
İngiltere  :  0044 (0) 208 882 8175

İngiltere’de Hukuk Sistemi

İngiltere’de uygulanan hukuk sistemi, Tükiye’deki sistemden çok farklı olup yargı birliği ilkesine dayalı, örf ve adetlerin yazılı kaynaklara ağır bastığı, içtihatların oldukça bağlayıcı olduğu bir sistemdir.

hukuk sistemi

Herhangi bir amaçla İngiltere’ye İngiltere vizesi almak suretiyle gidecek olan kişiler genel kültür bilgisi olması bağlamında bu kısmı okuyabilirler. Bunun yanında Tier-4 İngiltere Öğrenci Vizesi alarak İngiltere’de hukuk alanında lisans, yükseklisans, doktara eğitimi gibi eğitimler alacak olan öğrenciler için de İngiltere hukuk sistemine dair özet niteliğinde bilgi websayfamızın bu bölümünde ele alınmıştır.

Birleşik Krallık ülkeleri olan İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya'nın her birinin ayrı hukuk sistemleri bulunmaktadır. Kanunları, mahkemeleri ve prosedürleri bağlamında benzerliklere sahip olsalar da farklı oldukları yönler de çok fazladır.

İngiltere hukuk sisteminde yargı birliği ilkesi bulunmaktadır. Yani Kara Avrupası sisteminde olduğu üzere adli yargı ile idari yargı olarak ikili bir ayrım Anglo-sakson Sisteminde bulunmaz. Dolayısıyla İngiltere’de kamu hukuku ile özel hukuk ayrımı yoktur. Yargı birliğinin uygulandığı İngiliz hukukunda örf ve adet hukukun asli kaynakları olup yazılı kurallardan yani kanun, yönetmelik, tüzük gibi kaynaklardan daha ön plandadır. Dolayısıyla içtihatların yani mahkeme kararlarının oldukça yoğun olduğu bir sistemdir.

İngiltere hukuk sisteminde ceza hukukunu ilgilendiren davalar yerel mahkemelerde (Magistrates Court) ele alınır. Bu mahkemeler ilk derece mahkeme olup davalar bu mahkemelere açılır. Ancak ağır cezayı gerektiren durumlarda ise davalar Magistrates Court tarafından Ağır Ceza Mahkemesi olan Crown Court’a aktarılmaktadır. Ağır cezayı gerektiren bir suça dair dava Magistrates Courtta açılabileceği gibi Crown Courtta da açılabilir. Ancak genelde ilk etapta dava Magistrates Courtta açılır, sonrasında Crown Court’a aktarılır.

Medeni hukukla ilgili davalar ise yerel mahkemeler ile bölge mahkemelerinde görülür. Bazı davalar, bu mahkemelerden Londra’daki Yüksek Mahkemeye (High Court) taşınır. Yüksek mahkemenin üç bölümü vardır; The Queen’s Bench Division, The Chancery Division ve The Family Division. The Queen’s Bench Division, sözleşmeden doğan ve 50.000 Sterlinin üzerinde tazminat talebinin olduğu ticari davalara bakmakta olan yüksek mahkemedir. Miras hukuku, eşya hukuku, şirketler hukuku, icra-iflas hukuku gibi hukuk dalları ile ilgili davaların ele alındığı yüksek mahkeme ise The Chancery Division’dır. Fikri mülkiyet hakları (telif hakkı, patent vb.) ile ilgili davalar da burada görülür. Aile hukuku ile ilgili konuların ele alındığı yüksek mahkeme ise The Family Division’dır.

İngiliz hukukunda temyiz başvurusunun iletileceği en yüksek organ olarak Yüksek Temyiz Mahkemesi (Supreme Court) olarak belirlenmiş ve mahkeme Ekim 2009’da açılmıştır. Ayrıca, AB hukuku ile ilgili konularda temyiz başvuruları Avrupa Adalet Divanı’na iletilebilmektedir.

CSS Legal, 2006’dan bu yana İngiltere vizesi danışmanlığı yapan ve Londra, Ankara ve İstanbul ofisleri ile Türkiye ve İngiltere’de başvuru sahiplerine hizmet sunmakta olan bir danışmanlık şirketidir. İngiltere vizesi, İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi ve İngiltere Vizesi Retlerine İtiraz başvurularında uzmanlaşmış CSS & Co Legal Services ile iletişime geçerek İngiltere göçmenlik hukuku uzmanlarımızla birlikte başvurunuzu yapabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. CSS & Co Legal Services ile İngiltere Vizesi Danışmanlık Hattı vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz.

Bu sayfa 6786 defa görüntülendi