image so
image sa
Türkiye  :  0090 (0) 850 455 5505
İngiltere  :  0044 (0) 208 882 8175

İngiltere’de Ekonomik Yapı

İngiltere vizesi türlerinden biri ile ingiltere’ye gidecek olan kişiler bilmelidir ki; İngiltere’de son yıllardaki temel ekonomi politikaları bütçe açığını azaltmak üzere hazırlanan mali sıkılaştırma programlarına dayanmaktadır.

ingiltere'de ekonomik yapı

İngiltere vizesi türlerinden birine başvuru yapıp başvurusu olumlu sonuçlandığı takdirde İngiltere’ye gidebilecek olan kişilerin İngiltere’nin ekonomik yapısı hakkında da bilgi sahibi olmaları yararlı olacaktır. Özellikle bağımlı olarak ya da yerleşim kapsamlı bir İngiltere vizesi türü ile İngiltere’ye gidecek olan kişiler verilen geçici oturum izinleri dolup sürekli oturum iznine başvuru yaparlarken ve sonrasında vatandaşlık başvurularının yaparlarken Life in the UK (İngiltere’deYaşam) sınavına da girmeleri gerekecektir. Bu sınavlarda ise İngiltere’nin ekonomik yapısı, siyasi yapısı, popüler kültürü, tarihi vb. konularda sorular sorulmaktadır.

İngiltere’de son yıllardaki temel ekonomi politikaları bütçe açığını azaltmak üzere hazırlanan mali sıkılaştırma programlarına dayanmaktadır. Hatta bu bağlamda devlet sosyal yardımlarında dahi azaltmalara, kesintilere gidilmektedir. Ancak bütçe açığı konusunda beklenenden daha yavaş bir şekilde azalma yaşanmıştır.

İngiltere’nin ekonomik yapısının temelini sanayi oluşturmaktadır. İngiltere, sanayi devrimini Avrupa'da ilk gerçekleştiren ülkedir. Çalışan nüfusun %40'ını sanayi kollarında çalışanlar oluşturur. Sanayi, 18. yüzyıl'ın ikinci yarısında zengin taş kömürü yataklarının işletilmesiyle başlamış olmakla birlikte günümüzde taşkömürü üretimi azalmıştır. Buna karşılık hidrokarbon tüketimi artmıştır. Çelik üretimi, çoğu dışarıdan satın alınan demir cevherinden olmakla birlikte İngiliz sanayisinde oldukça yüksek üretim yapılan üretim kollarındandır. Bunun yanıda gemi yapımı ve motorlu taşıt endüstrileri de çok gelişmiştir.

İngiltere’de en eski endüstri kollarından biri tekstildir. Ancak eski önemini yitirmiş durumdadır. Kimya endüstrisi tekstile göre daha yeni olmasına karşın büyük bir hızla gelişmiştir. Petrokimya sanayinin yaptığı üretim ise diğer kimya dallarına göre daha fazladır.

İngiltere’de endüstrinin yanında tarım ikinci planda olup çalışan nüfusun ancak %5'i tarım alanında faaliyet göstermektedir. İklim, toprak vb. doğal koşullar da tarıma pek elverişli değildir. Gübre kullanımının fazla olmasına karşın tarım üretimi nüfusu beslemeye yetmemektedir. Yetiştirilen başlıca ürünler; buğday, patates, şeker pancarı, sebze ve meyvedir. İngiltere’de hayvancılık, tarıma göre daha geniş bir yer tutar.

İngiltere'nin önemli gelir kaynağı eskiden bu yana ticarettir. Eskiden sömürgelerden ve geri kalmış ülkelerden alınan hammaddeler işlenerek yine bu ülkelere satılmaktaydı. Bu sayede İngiltere’nin ekonomik zenginliği büyük boyutlara ulaşmıştı. Ancak sömürgeler bağımsızlıklarını kazandıktan sonra bu durum değişmiştir. Dolayısıyla İngiltere giderek eski ekonomik gücünü yitirmektedir.

İngiltere’ye gitmek üzere mutlaka yapılması gereken İngiltere vizesi, İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi ve İngiltere Vizesi Retlerine İtiraz başvurularında uzmanlaşmış CSS Legal ile irtibata geçerek İngiltere vize ve göçmenlik hukuku uzmanlarımızla başvurunuzu yapabilir ve her konuda detaylı bilgi alabilirsiniz. Londra, Ankara ve İstanbul ofisleri bulunan CSS & Co Legal Services ile İngiltere Vizesi Danışmanlık Hattı vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz.

Bu sayfa 2088 defa görüntülendi